Categories
Community update

Garden of Kairos start weer op

Na de zomerstop gaat ook Garden of Kairos weer aan de slag. We praten je graag even bij.

Verder met de Reisgids voor Garden of Kairos

In onze inspirerende sessie van 14 juni hebben we onder de bezielende leiding van onze reisleider Berry Gerrits besproken waaraan jullie, de leden van Garden of Kairos, willen werken.

Even opfrissen, we hebben 5 thema’s besproken:

  • Human Matters: aantrekken, opleiden en behouden van digitaal talent
  • Servitization: hoe kun je als maakbedrijf omzet uit services halen
  • Digital Thread: vooruitdenken met Model-Based Definition, Single Source of Truth en Digital Twins
  • Smart Sustainable development: optimaal gebruik van energie, grondstoffen en afval
  • Smart Production: automatisering, robotisering en zelforganisering

Als bestuur hebben we alle door jullie genoemde wensen op een rijtje gezet. De rode draad is dat er nu vooral behoefte is aan verdiepings- en ervaringssessies om ervaringen, best practices en valkuilen op deze gebieden te bespreken. Opleidingen, topclasses en projecten zijn een vervolgstap. Bij deze sessies moeten we specialisten en ervaringsdeskundigen van buiten Garden of Kairos uitnodigen om onszelf verder te brengen. Dit alles kost tijd, menskracht en geld.

Als concrete vervolgstappen hebben we in het bestuur afgesproken:

  • Dit najaar organiseren we een masterclass over Servitizatie, hoe maak je van je services te verkopen producten. Meer informatie volgt binnenkort.
  • We gaan actief achter subsidie aan, want we hebben zelf niet de mensen en het geld om de gewenste vervolgstappen te zetten. Daarvoor gaan we nu eerst contact leggen met de Regio Deal Twente.

Technical Communication Day op 16 november a.s. – New horizons

De Universiteit Twente, Eluxis en Garden of Kairos organiseren op 16 november een inspirerende dag over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de technische communicatie. Er is veel aandacht voor het gebruik van AI, ChatGPT en voor Integrated Product Support.

Het programma staat op https://www.eluxis.com/kennistools/technical-communication-day-2023/. Aanmelden kan kosteloos door een mailtje te sturen naar technicalcommunicationday@utwente.nl.

Deelname aan werksessies van CLIC-IT

Garden of Kairos is deelnemer binnen CLIC-IT. September/oktober zijn er weer werksessies van CLIC-IT om ervaringen uit te wisselen met andere learning communities. Garden of Kairos zal hieraan deelnemen. Alle deelnemers – ook jullie dus! – zijn welkom. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, stuur dan een mailtje naar info@gardenofkairos.com.

Deelname binnen Smart Industry

Garden of Kairos is voortgekomen uit het Smart Industry Field Lab “De Garden”. Voor Smart Industry wordt een nieuwe website gemaakt. We hebben het verzoek gekregen om daarop ook als Garden of Kairos weer vermeld te worden. Dan doen we natuurlijk graag.

Nieuw lid Noctuam

Als nieuw lid verwelkomen we Noctuam. Mathieu Simons van Noctuam stelt zich hier voor.

De focus van Noctuam is erop gericht om de digitale transformatie te laten bijdragen aan de bedrijfsprocessen. Net als wij vindt Mathieu de mens de doorslaggevende factor.

Dat was het voor nu. We gaan weer aan de slag en houden je op de hoogte.

Heb je vragen of ideeën, dan horen we natuurlijk ook graag van jou. Je kunt contact opnemen via info@gardenofkairos.com of via bestuur@gardenofkairos.com.