Categories
Community update

Noctuam nieuw lid van Garden of Kairos

We zijn blij met ons nieuwe lid Noctuam. Mathieu Siemons van Noctuam stelt zich voor. Van harte welkom, Mathieu!

Wie ben je en wat doet Noctuam?

Mijn naam in Mathieu Siemons, bedrijfskundige met ruim 30 jaar ervaring in de maakindustrie in uiteenlopende rollen. Als operations manager in een verpakkingsdrukkerij heb ik met alle aspecten van de bedrijfsvoering te maken gehad op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Met die kennis en bagage ben ik in 2015 gestart als zelfstandig adviseur met Noctuam. Hiermee ondersteun ik maakbedrijven om hun totale bedrijfsprocessen (kantoor en productie) structureel en duurzaam te optimaliseren. Met strategieën zoals LEAN en Quick Response Manufacturing ga ik samen met de medewerkers aan de slag. Het doel is om de organisatie te helpen om continu te verbeteren en te vernieuwen zelfstandig te kunnen realiseren. Een van de belangrijkste pijlers voor mij is het werkplezier. Zonder dat is alles lastig. Ik ondersteun met advies, interim, training en coaching van leidinggevenden. Op mijn website staat dit verder uitgebreid toegelicht (www.noctuam.nl).

Wat is jouw raakvlak met de digitale transformatie in de maakindustrie?

In de trajecten waar ik betrokken ben is ERP heel vaak een ‘verstorende’ factor, terwijl bij juiste structuur en gebruik het een onmisbaar hulpmiddel is. De ‘Excel-pleister’ is aan de orde van de dag en lijkt op korte termijn de zaken weer vlot te trekken. Het is opvallend hoe weinig effectief gebruik gemaakt wordt van bestaande digitale systemen, laat staan de mogelijkheden om deze onderling te koppelen en daarmee productiever en effectiever te zijn. Het thema komt steeds nadrukkelijker bij trajecten naar voren. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in het gebruik van de data voor kengetallen. De data is er, maar niet altijd juist geregistreerd en kan, mits wel juist geregistreerd via een dashboard als verbetertool ingezet worden voor de bedrijfsvoering.

Wat ga je ons bieden?

Ik merk in trajecten dat de basis, het fundament lang niet altijd klaar is voor de digitale transformatie met koppeling van systemen. Het koppelen brengt basale problemen aan het licht. Met Noctuam breng ik het totale proces in kaart en inventariseer de verstoringen. Samen met de medewerkers in het bedrijf maken we een plan van aanpak om stap voor stap de digitale transformatie te realiseren. Het is tenslotte een hulpmiddel dat een verbetering moet brengen. In sommige gevallen is het ook een must. Als voorbeeld bouw gerelateerde bedrijven die met BIM te maken krijgen en ‘gedwongen’ worden om via digitale systemen met elkaar te communiceren en te werken.

Wat verwacht je van ons?

Een interessant en actief netwerk, waarbij met elkaar kennis uitgewisseld wordt en waar het kan en zinvol is wordt samengewerkt aan het realiseren van projecten. Verder een gezamenlijke toekomstvisie over de digitale transformatie en rol van AI, Machine Learning en Robotisering.

Wat vind je verder nog leuk om met ons te delen?

Dat met alle digitale ontwikkelingen ik geloof dat de menselijke factor nog steeds doorslaggevend en bepalend is!