Categories
Community update

Partner in onderzoeksvoorstel naar learning communities

In Garden of Kairos werken we samen aan de digitale transformatie. Daarvoor moeten we continu van elkaar leren. Daarom is Garden of Kairos partner geworden in een onderzoeksvoorstel naar learning communities, met in de lead de afdeling Onderwijskunde van de Universiteit Twente.

Samenwerken is leren van elkaar

In Garden of Kairos werken we samen aan de digitale transformatie. Samen willen we de uitdagingen daarvan aangaan en de kansen realiseren die deze grote technologische verandering ons biedt. Daarvoor moeten we continu van elkaar leren. We moeten nieuwe technologieën in onze processen implementeren. We moeten opnieuw bedenken hoe we ons werk organiseren, structureren en uitvoeren in een meer geïntegreerde en dynamische wereld. Bovendien moeten we leren hoe we beter kunnen samenwerken, vooral over organisatorische en professionele grenzen heen.

CLIC-IT: Communities of Learning and Innovation in ICT to accelerate digital transformation

Garden of Kairos is daarom partner geworden in het onderzoeksvoorstel met bovenstaande titel, opgesteld door de Universiteit Twente, de afdeling Onderwijskunde daarvan. Prof. Dr. Maaike Endedijk, expert in Professional Learning & Development, leidt dit voorstel; samen met acht partners van andere wetenschappelijke instellingen en 25 partners uit de praktijk. Garden of Kairos is er een van. Samen willen deze partners de samenwerkings- en leerprocessen rond digitale transformatie beter in beeld brengen en ondersteunen. Hierbij werken de wetenschappelijke en kennisinstellingen en de partijen uit de praktijk nauw samen. We willen samen tot nieuwe inzichten en praktische oplossingen komen die ons helpen om echte impact te maken.

Werkpakketten

Het onderzoek is opgesplitst in vier werkpakketten, elk gericht op een ander aspect van samen leren en innoveren:

  1. Het eerste werkpakket zal zich vooral richten op hoe we effectieve communities voor leren over en werken aan de digitale transformatie kunnen ontwerpen. Door ‘realist evaluations’ en cross-case vergelijkingen zal dit werkpakket concrete ontwerprichtlijnen ontwikkelen.
  2. Werkpakket 2 zal onderzoeken hoe technologische toepassingen samenwerken en leren kunnen vergemakkelijken, bijvoorbeeld voor het geven van feedback tijdens vergaderingen.
  3. Werkpakket 3 richt zich voornamelijk op hoe professionals beter kunnen communiceren over hun organisatorische en professionele verschillen heen, met de bedoeling praktische hulpmiddelen te ontwikkelen die dit ondersteunen. Werkpakket 3 zal ook veranderende professionele identiteiten bestuderen. De digitale transformatie verandert hoe we ons werk organiseren en uitvoeren. Hoe verandert dit de beelden van onze beroepen, wie is de werknemer van de toekomst? Werkpakket 3 zal professionals ondersteunen bij deze transitie.
  4. Ten slotte zal werkpakket 4 alle inzichten en bevindingen samenbrengen in een incubator, een praktisch overkoepelend platform. Professionals, organisaties en communities hebben hiertoe toegang om hun processen voor leren, samenwerken en innoveren rond de digitale transformatie te versnellen.

Wat levert het op voor ons als Garden of Kairos?

Door deelname aan de Garden of Kairos gaan we ook van andere communities leren over de digitale transformatie. We krijgen ook inzichten en tools om onze Garden of Kairos community succesvoller te maken. Verder helpen we natuurlijk graag mee aan het wetenschappelijk onderzoek naar learning communities.