Categories
Community update

Digital Thread

In de werksessie van Garden of Kairos op 1 november stond de Digital Thread centraal. In eerdere besprekingen was dit thema bepaald als interessant onderwerp voor een of meer projecten binnen onze community. Drie van onze leden – alle maakindustrie – vertelden met use cases uit hun organisatie wat zij zouden willen bereiken met de realisatie van de Digital Thread.

Wat is de Digital Thread?

De basis van de Digital Thread is een digitale draad, een digitale stroom van data, die door de hele organisatie heen loopt. Bijv. van engineering naar manufacturing, naar toeleveranciers, naar de klant en weer terug. Maar het belang daarvan is dat je daarmee als bedrijf anders gaat samenwerken, in een keten, end-to-end.  Een goede toelichting op deze essentie vind je in dit artikel van McKinsey: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/transform-the-whole-business-not-just-the-parts

Use cases Demcon en VMI

Demcon vertelde dat hun doel is om een single point of truth te realiseren voor engineering en manufacturing. Doel hiervan is om deze aansluiting naadloos te laten verlopen. Dat vraagt om model based definition, productbeheer, configuratiebeheer, PLM enz.  In de daaropvolgende bespreking kwam al snel naar voren dat dit vraagt om een technische oplossing, maar ook om een andere manier van werken en om Management of Change. Dat vereist weer dat je een visie hebt waar je als bedrijf naar toe wilt, inclusief een visie op je Enterprise Architecture. Dit soort veranderingen worden alleen in gang gezet als bedrijven de urgentie zien om hun manier van werken te veranderen. Bij sterk groeiende bedrijven zit deze urgentie vaak in de beheersbaarheid en schaalbaarheid van de bedrijfsvoering. Bij een wat kleiner bedrijf kun je met capabele mensen, Management by Excel en flexibiliteit nog goed uit de voeten.  Als het bedrijf groeit, voldoet dat niet meer en moet je naar een andere werkwijze, ondersteund met andere tools.

VMI onderstreepte de visie en de use case van Demcon. VMI heeft vergelijkbare doelstellingen en uitdagingen als Demcon en herkende zich goed in de use case van Demcon.

Use case Thales

Tot slot presenteerde Thales zijn use case. Ook Thales wil werken aan een single point of truth en de Digital Thread. Thales kijkt daarbij niet alleen naar de aansluiting van engineering en de manufacturing. Thales wil de Digital Thread ook gebruiken voor een naadloze samenwerking met toeleveranciers. Verder wil Thales de Digital Thread laten doorlopen naar de klanten om deze van support te voorzien en om te kunnen monitoren hoe de systemen bij de klant zich gedragen. Dit laatste als basis voor proactieve, predictive maintenance.

Vervolgacties

 We concludeerden dat het onderwerp Digital Thread, de gepresenteerde use cases en de geïnspireerde bespreking een goede basis zijn voor concrete vervolgacties. We spraken de volgende acties af:

  • Verkennen van een demonstratieproject van de vereiste procesverandering en van de vereiste verandering in de manier van werken. Dit traject wordt getrokken door Demcon en VMI-Group.
    Hiervoor is mogelijk EFRO-subsidie aan te vragen en mogelijk ook RAAK-subsidie.
  • Verkennen van een innovatieproject, gericht op model based definition, definitie van de digital thread, bijv. ook gekoppeld aan het ondersteunen van predictive maintenance. Hiervoor is mogelijk Horizon-subsidie aan te vragen. Trekkers hiervan zijn de Universiteit Twente en Thales.
  • Verkennen van een project binnen Garden of Kairos zelf, gericht op het zetten van de juiste stappen, het maken van de juiste roadmap voor het realiseren van de Digital Thread. Hiervoor hoeft niet per se subsidie te zijn. Trekker hiervan is Garden of Kairos zelf.

Ook meedoen?

Deze werksessie is gehouden met de groep deelnemers die in 2021 de hand heeft opgestoken om tijd te steken in een verdere verdiepingsslag rond projectontwikkeling binnen Garden of Kairos.

Wie zich herkent in de problematiek van de Digital Thread of kennis en kunde wil inbrengen, nodigen we van harte uit om contact op te nemen met ons. Dan kunnen we kijken of er aansluiting mogelijk is. De consortia voor samenwerking moeten nog gevormd worden. De projecttrekkers zullen op basis van inhoudelijke meerwaarde en call-voorwaarden bekijken hoe het consortium eruit komt te zien. Dat betekent dat de deelnemers selectief op waarde gekozen wordt. Partijen die op basis van deze problematiek de mogelijkheid willen bespreken om een zelfstandig project op te zetten, kunnen ook contact opnemen.

Meer informatie en contact

We gaan hiermee nu verder aan de slag. Alex van Geldrop van Oost NL is voor dit moment onze procesbegeleider en monitort de gemaakte afspraken.

Als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Garden of Kairos (info@gardenofkairos.com) of rechtstreeks met Alex van Geldrop (Alex.vangeldrop@oostnl.nl).

We bedanken OostNL en Alex in het bijzonder voor het organiseren van deze bijeenkomst. We gaan hiermee onze stappen naar de digitale transformatie weer concreter maken.