Community E-PLM 2.0

Garden of Kairos is ontstaan uit het EFRO-project E-PLM 2.0 (Extended–Product Lifecycle Management). We leggen graag meer uit over dit project op deze pagina, inclusief enkele inzichten en welke resultaten zijn behaald in E-PLM 2.0.

Wat is E-PLM 2.0?

Het E-PLM 2.0 project is gebaseerd op het versnellen van innovatie door gebruik e maken van reeds bestaande E-waardenetwerken (over de grenzen van individuele bedrijven heen). De langs experimentele weg geintroduceerde innovaties zijn divers, maar passen allen in de door het eerste E-PLM Proeftuin project opgeleverde hoofdthema’s van de E-PLM Roadmap.


In dit project worden experimenten uitgevoerd aan de hand van de volgende thema’s:


• Products & Services
• Customer & Suppliers network
• Processes & Tools
• Disruptive Technologies
• Human Capital & Knowledge Sharing

Inzichten en bevindingen E-PLM 2.0

Klik op één van de thema’s om meer te weten te komen over de inzichten en bevindingen binnen het betreffende thema.

Wie werkten samen aan E-PLM 2.0?

Wat zeggen de deelnemers van E-PLM 2.0 over deze community?

“Zonder elkaar waren we nooit zo ver gekomen als we nu zijn.”

“Het simpele feit dat wij allemaal zo verschillend zijn, maakt het zo interessant.”

“De opzet van dit project is dat we een gezamenlijk probleem of set aan problemen hebben, waarbij we samen aan de oplossing kunnen werken. The way this project has been created is that we all have a common problem, or a common set of problems—and we found ourselves around those problems, and now can jointly work on the solution.”